SAOVIETNAMTRAVEL 

Lầu 4 – Silver star building -156A  Nguyễn Hữu Thọ , Nhà bè, TP.Hồ Chí Minh